Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2013

marmolada
20:52
Reposted frommrs-cold mrs-cold
marmolada
20:49
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'cholera, kto by pomyślał'
Reposted frommiedzypikselami miedzypikselami
marmolada
20:43
8482 3b88 390
Reposted frominffinito inffinito
marmolada
20:42
8205 98e7 390
Reposted fromstardust stardust
marmolada
20:41
8301 9670 390
Reposted fromcygaretka cygaretka
marmolada
20:41
8315 a3d5
Kto mnie przytuli?;c
Reposted fromarizonadream arizonadream
marmolada
20:36
8384 46e1
Reposted fromPaulaaa Paulaaa
marmolada
20:36
8400 ec97 390
Reposted frominffinito inffinito

January 21 2013

marmolada
23:06
4163 dbc8 390
Reposted fromfortytwo fortytwo
marmolada
23:05
4170 1bfd 390
Reposted fromgruubas gruubas
marmolada
23:05
4178 ceb6 390
Reposted fromlenka024 lenka024
marmolada
23:03
Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (24.02.1964 r.)
Reposted fromtwice twice
marmolada
23:00
Reposted fromtwice twice
marmolada
23:00
Nie ważne ile nas dzieli, ważne ile nas łączy...
Reposted fromGeniusz Geniusz
marmolada
23:00
4406 7ea0 390
Reposted fromwallofsalt wallofsalt
marmolada
22:58
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted frompiehus piehus
marmolada
22:58
4487 1d46 390
Reposted fromwallofsalt wallofsalt
marmolada
22:57
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
marmolada
22:57
4555 b433 390
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche

December 05 2012

marmolada
21:34
4449 f97c 390
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl